mogiła z okresu wojen napoleońskich

50.764259N, 22.438889E

  • Lokalizacja: Andrzejów - w polu
  • Gmina: Godziszów
  • Miejscowość: Andrzejów
  • Rodzaj obiektu: Mogiła/grób zbiorowy
  • Liczba pochowanych: 2
  • Liczba zidentyfikowanych: 0

Mogiła dwóch żołnierzy francuskich z armii napoleońskiej, prawdopodobnie oficera i adiunkta, zabitych przez patrol kozacki.
Mogiła znajduje się na północny zachód od ostatnich zabudowań wsi, przy drodze prowadzącej do Węglisk.
Jest to mogiła ziemna z ogrodzeniem w formie czterech słupków połączonych grubym łańcuchem. Na krzyżu znajduje się tablica z napisem:
ŻOŁNIERZOM ARMII NAPOLEOŃSKIEJ
(MOGIŁA WOJENNA)
I ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM W 1944 R.
ANDRZEJÓW 1993

Galeria