Cmentarz Jeńców i Żołnierzy Radzieckich w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja

54.139273N, 22.9319E

Cmentarz wojenny położony jest przy ul. M. Reja (droga 655), wyjazd z Suwałk w kierunku Jeleniewa, po prawej stronie za Cmentarzem Komunalnym w Suwałkach. Dojście do mogił zbiorowych - od wejścia głównego prosto, za głównym pomnikiem.
Cmentarz ma powierzchnię 1,85 ha. Można wydzielić 5 elementów: wejście z ogrodzeniem, ścieżki piesze z zielenią parkową, plac, pomnik, mogiły zbiorowe. Nagrobki ziemne z płytami ustawionymi skośnie z odciśnięta gwiazdą pięcioramienną. Na niektórych nagrobkach umieszczono tablice z napisami w języku rosyjskim oraz zdjęcia - medaliony.
Na cmentarzu posadowiono przeniesiony pomnik z Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.

Galeria

  • Pomnik główny.
  • Topografia.
  • Topografia.
  • Emblematy.
  • Napisy.
  • Napisy.
  • Pomnik przeniesiony z Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.
  • Tablica na pomniku.

Informacje o pochowanych

Informacje o pochowanych
ImięNazwiskoOpis
Grigorij IwanowiczBiedrnikow

Starszy sierżant. Urodzony w 1904 r. Poległ 8.08.1944 r. Pierwotne miejsce pochówku - wieś Wiertrołuża były powiat Suwałki. Pochowany w mogile nr 9.

ImerMurzakułow

Młodszy sierżant. Urodzony w 1919 r. Poległ 27.09.1944 r. Ekshumowany z rejonu Suwałk. Pochowany w mogile nr 64.

Michaił PietrowiczSziłow

Szeregowy. Urodzony w 1912 r. Poległ 2.10.1944 r. Pierwotne miejsce pochówku - wieś Szury gm Szypliszki. Pochowany w mogile nr 9.

Władimir Fiedorowicz Biełanowskij

Szeregowy. Poległ 6.08.1944 r. Pierwotne miejsce pochówku - wieś Czerwonka gm. Szypliszki. Pochowany w mogile nr 9.