Niemiecko-austriacki cmentarz wojenny

51.561491N, 22.836456E

Cmentarz wojenny został wybudowany w sierpniu 1915 roku na terenie dawnego cmentarza epidemicznego. Wewnątrz utworzonego przez wały ziemne czworoboku o wymiarach 17500cm x 11500cm zlokalizowano dwie mogiły zbiorowe o wymiarach 500 x 500cm oraz 16 grobów
indywidualnych o wymiarach 220 x 110 cm.
Dostępna dokumentacja nie zawiera żadnych danych dotyczących liczby pochowanych
i ich danych personalnych . Wpisany do rejestru zabytków pod nr A-255 ( WUOZ w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej).

Galeria

Informacje o pochowanych

Informacje o pochowanych
ImięNazwiskoOpis
None osób

Cmentarz wojenny został wybudowany w sierpniu 1915 roku na terenie dawnego cmentarza epidemicznego. Wewnątrz utworzonego przez wały ziemne czworoboku o wymiarach 17500cm x 11500cm zlokalizowano dwie mogiły zbiorowe o wymiarach 500 x 500cm oraz 16 grobów
indywidualnych o wymiarach 220 x 110 cm (układ grobów ilustruje załącznik graficzny).
Dostępna dokumentacja nie zawiera żadnych danych dotyczących liczby pochowanych
i ich danych personalnych . Wpisany do rejestru zabytków pod nr A-255 ( WUOZ w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej).