Cmentarz z Powstania Listopadowego w Maniach

52.042778N, 22.81002E

  • Lokalizacja: Cmentarz z Powstania Listopadowego
  • Gmina: Międzyrzec Podlaski
  • Miejscowość: Manie
  • Rodzaj obiektu: Cmentarz wojenny
  • Liczba pochowanych: nieznana
  • Liczba zidentyfikowanych: 0

W dniu 29 sierpnia 1831 r. na polach wsi Manie i Rogoźnica – Gmina Międzyrzec Podlaski rozegrana została bitwa Powstańców z Moskalami. Polski korpus gen. Girolamo (20 tys. żołnierzy) został wysłany na prawy brzeg Wisły w celu powstrzymania zagrażających Warszawie od wschodu wojskom rosyjskim. Operując w dwóch zgrupowaniach, korpus polski stoczył w pobliżu Międzyrzeca Podlaskiego (pola wsi Manie i Rogoźnica) bój z rosyjską kolumną generała Grigorija Rosena (11 tysięcy żołnierzy). Rogoźnicę obsadziły wojska rosyjskie dowodzone przez gen. Werpachowskiego w celu zabezpieczenia odwrotu korpusu gen.Rosena operującego na prawym brzegu Wisły. Pułkownik Rychłowski idąc z piątym pułkiem Bielińskiego natarł z całą furią na wieś Rogoźnica, ale wieś mająca domy i stodoły, a nawet ogrodzenia murowane była trudna do zdobycia – pisze W. Tokarz z okazji 100 rocznicy Powstania Listopadowego. Po około jednogodzinnej zaciekłej walce, Rosjanie zostali otoczeni i gen. Werpachowski z dużą grupą oficerów oraz ponad 800 żołnierzami dostał się do polskiej niewoli. Pozostali w panice uciekali w kierunku Brześcia. Klęska rogoźnicka tak mocno osłabiła korpus gen. Rosena, że powstała możliwość całkowitego rozbicia jego oddziałów i eliminowanie ich z wojny. Jeden z najzdolniejszych polskich generałów Powstania Listopadowego – Ignacy Prądzyński, pisze, że sukces w tym rejonie mógłby być większy i zniesienie gen. Rosena pewne, gdyby nie samowola dowodzącego polskimi oddziałami gen. Romarino. W Pamiętniku historycznym i wojskowym stwierdza on, że należało działać bardziej sprężyście i konsekwentnie, a klęska Rosjan w tym rejonie mogła przybrać poważne rozmiary. Zbędny był – powiada gen. Prądzyński – uroczysty obiad wydany przez właściciela dóbr międzyrzeckich dla licznej grupy wyższych polskich oficerów. Został on zorganizowany z inicjatywy ks. Adama Czartoryskiego, ówczesnego prezesa Rządu Narodowego………. Ten nieszczęsny obiad przyczynił się do uratowania gen. Rosena. Prowadzące atak czołowy zgrupowanie generała Ignacego Prądzyńskiego bez wspomagania innych oddziałów poniosło pod Międzyrzecem znaczne straty.
We wsi Manie znajduje się cmentarz wojenny z tego okresu. Opiekę nad nim sprawuje młodzież miejscowej Szkoły Podstawowej, noszącej imię Powstańców Listopadowych. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Galeria

Informacje o pochowanych

Informacje o pochowanych
ImięNazwiskoOpis
None osób