Lidzbark - cmentarz wojenny żołnierzy polskich, niemieckich, francuskich i rosyjskich z okresu napoleońskiego, I i II wojny światowej

Na cmentarzu wojennym o powierzchni 650 m kw spoczywają żołnierze narodowości polskiej, niemieckiej, francuskiej oraz rosyjskiej. Tożsamość oraz liczba pochowanych osób jest nieznana. Według szacunków cmentarz kryje prochy kilkuset żołnierzy różnych narodowości poległych lub zmarłych w latach 1806-1945.
Pierwsze żołnierskie pochówki nad jeziorem Lidzbarkim miały miejsce w okresie wojen napoleońskich. W zbiorowych mogiłach spoczęli żołnierze armii francuskiej, pruskiej i rosyjskiej.
W czasie I wojny światowej Lidzbark został na kilka dni zajęty przez Rosjan. Dnia 22 sierpnia 1914 r. doszło do bitwy koło wsi Radoszki na zachód od miasta, gdzie rosyjska 15 Dywizja Kawalerii rozbiła niemiecką 5 Brygadę Landwery. Do Lidzbarka trafiło wielu rannych. Przywieziono również ciała poległych żołnierzy, których grzebano w zbiorowych mogiłach nad jeziorem Lidzbarkism. Następne pochówki miały miejsce w sierpniu 1920 r. Pochowano wtedy nieustalona liczbę nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej.
Prawdopodobnie podczas II wojny światowej, kiedy Niemcy włączyli Lidzabrk do Rzeszy, na cmentarzu zbudowali pomnik. W 1992 r. na dawnym pomniku niemieckim umiesczono tablicę z napisem:
"TU ZNAJDUJĄ SIĘ MOGIŁY ZBIOROWE ŻOŁNIERZY RÓŻNYCH NARODOWOŚCI POLEGŁYCH W LATACH 1914-1945".

Tablicę wymieniono na nową w roku 1996 nadając jej nową treść:
"POMNIK OFIAR WOJENNYCH
NA TERENIE GDZIE USYTUOWANY JEST NIENIEJSZY POMNIK NA PRZESTRZENI RÓŻNYCH LAT WOJEN TOCZĄCYCH SIĘ OD CZASÓW NAPOLEOŃSKICH AŻ PO II WOJNĘ ŚWIATOWĄ POCHOWANO WIELU NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY NARODOWOŚCI POLSKIEJ, FRANCUSKIEJ, NIEMIECKIEJ I ROSYJSKIEJ
LIDZBARK 1996"

Stan cmentarza dobry. W roku 2006 wykonano remont kwater oraz nowe ogrodzenie (żerdzie poziome oraz sztachety z drewna sosnowego, słupki ogrodzeniowe z rur stalowych, bramę i bramkę oraz cokół betonowy). Została wydzielona jedna mogiła zbiorowa i mogiły indywidualne oraz wykonano chodnik z kostki polbruk. Cały teren wokół mogił został wyrównany, odchwaszczony, a następnie wykonano trawnik. Nasadzono 52 szt. krzewów ozdobnych.

Galeria

Informacje o pochowanych

Informacje o pochowanych
ImięNazwiskoOpis
None osób

Żołnierze narodowości polskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej o nieustalonej tożsamości i liczbie.