cmentarz z I wojny światowej

  • Lokalizacja: Cichobórz
  • Gmina: Hrubieszów
  • Miejscowość: Cichobórz
  • Rodzaj obiektu: Cmentarz wojenny
  • Liczba pochowanych: nieznana
  • Liczba zidentyfikowanych: 0

Prostokąt o powierzchni 1,06 ha. Środkiem biegnie alejka. Po obu jej stronach znajdują się mogiły zbiorowe zlokalizowane w równoległych rzędach. We wschodniej części cmentarza stoi murowana kaplica. Teren wokół kaplicy zniwelowany.
Na cmentarzu znajduje się 56 zbiorowych mogił ziemnych i dwie indywidualne.