Kontakt

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ul. Wspólna 2 (IV p.), 00–926 Warszawa Naczelnik Wydziału Krajowego: Adam Siwek Telefon: 022 661 8803 Telefon: 022 628 6102 Mail: krajowy@radaopwim.gov.pl