cmentarz komunalny Pobitno

50.03862N, 22.030678E

  • Gmina: M. Rzeszów
  • Miejscowość: Rzeszów
  • Ulica: Lwowska
  • Rodzaj: cmentarz komunalny

Oprócz istniejących obecnie na cmentarzu obiektów grobownictwa wojennego, zlokalizowanych było tutaj kilka miejsc spoczynku ofiar wojny obecnie nie istniejących.
W okresie I wojny światowej na terenie cmentarza chowano żołnierzy i jeńców wszystkich walczących stron, którzy polegli lub zmarli w Rzeszowie. Ich miejsca spoczynku znajdowały się w dzielnicach IV, VI, VII, IX oraz w pasach przyległych do wschodniego i zachodniego muru cmentarza (Rosjanie). Na podstawie ksiąg zmarłych zidentyfikowano nazwiska 1178 pochowanych. W 1936 r. ich szczątki przeniesiono na wspólne miejsce spoczynku w dzielnicy XXXVII, tworząc kwaterę. Obecnie, jedynym śladem jej istnienia jest wysoki granitowy pomnik z napisem 1915. Napis w języku niemieckim wyryty jest w licowej ścianie: WER MUTING FÜR SEIN VATERLAND GEFALLEN DER BAUT SICH SELBST EIN EWIG MONUMENT IM TREDEN HERZEN SEINER LANDESBRUDER UND DIES GEBAUDE STÜRTZ KEIN STURMWIND NIEDER. [KTO ODWAŻNIE PADŁ DLA OJCZYZNY, TEN SAM DLA SIEBIE WZNOSI WIECZNY POMNIK W WIERNYCH SERCACH SWOICH RODAKÓW, A TEJ BUDOWSLI NIE OBALI ŻADNA WICHURA].
Chowano tutaj także żołnierzy polskich i legionistów poległych w okresie walk polsko-ukraińskich i wojny polsko-bolszewickiej. Zachowały się jedynie pojedyncze groby poległych w tym okresie.
Na cmentarzu spoczywali także Niemcy (cywilni i wojskowi) z okresu II w. św. Pierwotnie pochowani w centralnych dzielnicach cmentarza w 1946 roku zostali ekshumowani do dwóch wspólnych grobów. W roku 2003, na wniosek Fundacji „Pamięć” przeprowadzono ekshumację szczątków, które przeniesiono na czynny cmentarz żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich.

Galeria

  • plan cmentarza
  • wykaz pochowanych żołnierzy austrowęgierskich - kwatera niezachowana
  • wykaz pochowanych żołnierzy rosyjskich - kwatera niezachowana
  • wykaz pochowanych żołnierzy niemieckich - kwatera niezachowana

Groby w lokalizacji